ZMIANA TERAZ!

Idea

ZMIANA TERAZ! (CHANGE NOW!) to międzynarodowy program edukacyjny, którego liderem jest Akademia Teatralna w Warszawie. Celem jest opracowanie nowych propozycji kształcenia i praktyk teatralnych opartych na zasadach demokratycznych, podmiotowych i zespołowych (niekiedy odległych od tradycyjnego modelu nauczania), odpowiadających na dynamiczne przekształcenia społeczne i zmieniające się warunki pracy w kulturze, uwzględniających także przeobrażenia, które zajdą w środowisku teatralnym po pandemii.

Realizowany we współpracy z europejskimi uczelniami i teatrami projekt uwzględnia najważniejsze obszary, które wymagają zmian, bazując na efekcie synergii: wymianie dobrych praktyk i wzajemnym uczeniu się partnerów, z których każdy wnosi inne elementy innowacji, rozwijane i testowane już z powodzeniem na macierzystych uczelniach i we współpracujących z nimi instytucjach.

Projekt zakłada realizację kilku/kilkunastu autorskich produkcji teatralnych w międzynarodowych zespołach powołanych spośród artystów, wykładowców i studentów partnerskich uczelni, we współpracy z renomowanymi warszawskimi teatrami.

Działania

Na projekt składa się szereg działań, w tym:

 • przeprowadzenie międzynarodowej rekrutacji uczestników;
 • przeprowadzenie czterech edycji warsztatów praktycznych dla uczestników (Holandia, Niemcy, Francja, Polska) w latach 2021/2022;
 • przeprowadzenie cyklu konferencji poświęconych tematom przeciwdziałania dyskryminacji, metodologii konstruktywnej informacji zwrotnej, wzmacniania w kształceniu i praktyce teatralnej różnorodności i otwarcia na nieuprzywilejowane grupy społeczne oraz przedyskutowania zmian, które w przestrzeń teatru i kształcenia wniósł w Europie ruch MeToo;
 • wyłonienie 4 projektów, które w latach 2022/2023 zostaną zrealizowane jako pełnowymiarowe produkcje we współpracy z renomowanymi warszawskimi teatrami (Komuna Warszawa, Nowy Teatr, Teatr Powszechny, Teatr Studio);
 • publikacje ogólnodostępnych materiałów podsumowujących prace projektowe.

W ramach działań powstaje także „Klub” – spektakl na podstawie książki Matildy Voss Gustavsson będący rezultatem rozmów projektowych ze studentkami Akademii Teatralnej w ramach działania tzw. „grupy roboczej” projektu „Zmiana-Teraz”.  Stanowi on analizę mechanizmów przemocy w instytucjach kultury, w tym w szkołach teatralnych i jest opowieścią o odwadze kobiet i ich solidarności, zrywająca z mechanizmem tzw. winienia ofiar. Innowacyjny model pracy w ramach „Klubu” polega zniesieniu hierarchii uczeń-mistrz i aktor-reżyser na rzecz równościowej współpracy wszystkich twórców przy jednoczesnym podziale ról ze względu na stopień odpowiedzialności za proces kształcenia i dynamikę procesów grupowych; uwzględnienie potrzeb studentek i upodmiotowienie ich w procesie pracy nad spektaklem. Modelowość pracy nad “Klubem” dotyczy również podstawy do stworzenia spektaklu: oddolnej inicjatywy studentek, zdiagnozowaniem problemów związanych z wykluczeniami, które dotknęły studentki w czasie edukacji, wreszcie współpracy studentek z rzeczniczką praw studenckich i władzami uczelni, a następnie wspólnym wypracowaniem rozwiązań problemu i próbą ich praktycznego wdrożenia – właśnie w ramach pracy nad “Klubem”.

Konsorcjum

Partnerzy projektu

Zaproszeni artyści

 • Die Institution: Melanie Mohren i Bernhard Herbordt
 • Claire Lasne Darcueil
 • Vanessa Coffey
 • Hilary Jones
 • Weronika Szczawińska
 • Edit Kaldor

Zespół

 • Agata Adamiecka-Sitek
 • Silvia Bottiroli
 • Laura Cull
 • Grégory Gabriel
 • Hilary Jones
 • Elliot Marès
 • Marta Miłoszewska
 • Tomasz Plata
 • Monika Przespolewska
 • Katarzyna Renes
 • Bernhard Siebert
 • Weronika Szczawińska
 • Beata Szczucińska

Rekrutacja

W ramach rekrutacji międzynarodowe jury, złożone z reprezentantów 5 europejskich szkół i 4 warszawskich teatrów wybierze 12-16 studentek i studentów, którzy wezmą udział w 2-letnim cyklu edukacyjnym: 4 edycjach warsztatów i konferencji organizowanych w Polsce, Niemczech, Holandii i Francji. ,  Warunkiem wzięcia udziału w procesie jest posiadanie pomysłu na własny projekt teatralny lub chęć pracy nad konkretnym zagadnieniem z dziedziny teatru. Tematyka prac jest dowolna, natomiast osoby biorące udział w procesie zobligowane są do aktywnego udziału w dyskusjach i zajęciach praktycznych z ekspertami.

W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które w momencie aplikowania posiadają aktualny status studenta jednej z uczelni biorących udział w projekcie. 

Rekrutacja trwa od 30 maja do 30 czerwca 2021. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie projektu do 31 lipca 2021.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest biegła znajomość języka angielskiego, gdyż jest to język roboczy projektu.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych: CHANGE NOW! — International Call for Young Artists — Change Now!.